Samtalsgrupp för anhöriga som stöttar eller vårdar sin partner i hemmet

Två äldre personer håller varandra i händerna

Bräcke projekt ”I nöd och lust” bjuder i höst in till en samtalsgrupp som vänder sig till den som är 65 år och äldre som stöttar eller vårdar sin partner i hemmet. I samtalsgruppen har de anhöriga möjlighet att prata med andra personer som befinner sig i liknande situationer. Det ges också stöd och verktyg för att bättre kunna hantera sin vardagssituation.

Träffarna utgår från ett samtalsmaterial som ledarna har tagit fram tillsammans med anhöriga. Ledarna och deltagarna kommer närma sig det som kan vara svårt att prata om och samtala om förändringen från att vara jämbördiga partners till att leva med en partner med omsorgsbehov. 

Tema för träffarna:

Träff 1: Välkommen! Vi lär känna varandra.
Träff 2: Rollförändringen – om förändringen från att vara partners till att leva med en partner med omsorgsbehov
Träff 3: Flytten – om frågan kring särskilt boende
Träff 4: Risken – Våld, övergrepp och kränkningar, det angår inte mig. Eller?
Träff 5: Oxytocin – vad är det? Och hur kan det hjälpa mig i min relation?
Träff 6: De vuxna barnen, vännerna och ensamhet
Träff 7: Döden och hur livet blev
Träff 8: Avslutande träff, gruppen väljer ämne

Sammanlagt träffas gruppen vid åtta tillfällen, med start vecka 35. Träffarna sker digitalt via Teams varannan vecka och pågår cirka 1,5 timme per tillfälle.

För mer information och anmälan: www.brackediakoni.se/inodochlust/samtalsgrupp-i-host

Projektet "I nöd och lust" finansieras av Allmänna Arvsfonden och drivs av Bräcke diakoni i samarbete med Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka), SPF Seniorerna och Anhörigas riksförbund.

Senast uppdaterad 2022-06-10 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson