Premiär för utbildning i ME-WE-modellen

Print screen från det digitala Zoom-mötet.t

Fredagen den 28 januari startade Nka:s första utbildning för blivande gruppledare i ME-WE-modellen. Vid träffen medverkade personal från olika delar av landet som framöver kommer att starta och leda grupper för unga omsorgsgivare.

ME-WE-modellen är en förebyggande psykosocial och psykoedukativ insats som består av gruppträffar och en app för unga omsorgsgivare, det vill säga ungdomar som stöttar, vårdar eller hjälper någon i sin närhet på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller missbruksproblem. Modellen har utvecklats inom ramen för ME-WE-projektet tillsammans med unga omsorgsgivare och professionella från sex länder i Europa.

Modellen består av sammanlagt åtta gruppträffar där unga omsorgsgivare tillsammans med gruppledarna samtalar och gör övningar som syftar till att ungdomarna ska öka sin självkänsla och självförtroende och att de ska få stöttning och verktyg för att kunna hantera sin situation. Gruppträffarna ger ungdomarna möjlighet att träffa andra med liknande erfarenheter och tillsammans lär sig deltagarna hur man på olika sätt kan hantera känslor och tankar.

Som ett komplement till gruppträffarna finns det också en app. Den används som ett verktyg under träffarna och innehåller också bland annat en chattfunktion, samlad information om unga omsorgsgivares rättigheter och om vilket stöd som finns att få.

"Väldigt inspirerande"

Nka erbjuder idag kostnadsfritt utbildning och handledning till de verksamheter som vill börja använda ME-WE-modellen. Syftet med utbildningen är att deltagarna ska få kunskap och stöd för att kunna använda ME-WE-modellen och för att kunna leda gruppträffarna. Efter utbildningen får deltagarna också ett intyg på detta.

Det första utbildningstillfället hölls fredagen den 28 januari och då medverkade deltagare från Anhörigcentrum och Svenska kyrkan i Borås, anhörigstödet i Lerum och Röda korsets behandlingscenter i Skellefteå.

En av de som deltog under fredagens träff var Ing-Marie Johansson, diakon vid Svenska kyrkan i Borås. Hon deltog tillsammans med ett par kollegor med målet att tillsammans med stadens anhörigkonsulenter kunna starta upp grupper under våren.

– Jag tyckte det var en väldigt inspirerande träff, det känns som en otroligt användbar modell och jag tror den kan vara användbar i många olika sammanhang. Det finns idag ett samarbete mellan Borås stad och Svenska kyrkan och tanken är att det ska startas grupper här i vår som utgår från den här ME-WE-modellen, säger hon.

Även AnnaLena Dolk, anhörigkonsulent i Borås stad, uttrycker sig positivt över utbildningens första tillfälle och tror att det stöd som grupperna kan innebära för ungdomar är viktigt.

– Jag tyckte att det var väldigt bra, speciellt helheten med att vi får dels den här utbildningen men också tillgång till webbutbildningen och boken. Det blir en jättebra helhet. Jag tänker att de här gruppträffarna kommer att rusta ungdomar för att möta och kunna förhålla sig till jobbiga känslor och tankar. Jag hoppas att det ska stärka de som är med i grupperna.

Deltagarna får verktyg för att kunna leda grupper

Linda Lotsengård, fritidsledare i Oskarshamns kommun, är en av ledarna för utbildningen. Hon har stor erfarenhet av att arbeta med ME-WE-modellen och delar under utbildningen med sig av sina erfarenheter.

– Det var härligt att möta så många engagerade vuxna som vill stötta och hjälpa ungdomar som har det svårt! Genom utbildningen får vi lära oss att leda övningar som främjar psykisk hälsa och välbefinnande bland unga omsorgsgivare, säger Linda Lotsengård.

Johanna Häggberg, möjliggörare/praktiker vid Nka och också en av utbildningsledarna, är glad över att utbildningen nu är igång.

– Jag tycker att fredagens utbildningstillfälle gick jättebra. Jag upplevde att deltagarna var väldigt engagerade i ME-WE-modellen och det kändes som att de fick ett verktyg för att kunna förhålla sig till ungdomar som är anhöriga och unga omsorgsgivare. ME-WE-modellen fokuserar mycket på hur ungdomen har det och hur den mår och inte så mycket på hur situationen ser ut i hemmet. Det tycker jag själv är den stora fördelen med den här modellen och jag upplevde att deltagarna på utbildningen också såg det som positivt, säger Johanna Häggberg.

Hon hoppas att utbildningen ska bidra till att fler vågar satsa på gruppträffarna med ME-WE modellen så att de sprids och når ut till fler ungdomar.

– Manualen och utbildningen är ett jättebra stöd, men det är viktigt att man sedan också vågar starta gruppträffar och gör det här för ungdomarna så att de får stöd.

Tillgång till utbildningsmaterial

Utbildningen genomförs digitalt och omfattar tre dagar som består av föreläsningar, samtal, reflektioner och övningar.

– ME-WE-gruppträffarna innehåller olika övningar och tanken är därför att man under utbildningen ska få prova på några av dessa övningar. Det ges också tillfälle till reflektion och diskussion och deltagarna har möjlighet att ställa frågor, säger Miriam Svensson, praktiker/möjliggörare på Nka och en av utbildningsledarna.

Utöver själva utbildningsträffarna får deltagarna också tillgång till en manual för ME-WE- modellen, en webbutbildning och en bok som handlar om DNA-V-modellen, som ME-WE-modellen baseras på och som är anpassad för ungdomar. DNA-V-modellen bygger i sin tur på ACT (Acceptance and Commitment Therapy). Det ingår även två filmer som visar hur en fysisk samt en digital gruppträff kan gå till.

– Förutom utbildningen har vi också nätverksträffar där alla som ska bli eller är gruppledare ses regelbundet. Tanken är att nätverksträffarna ska fungera som ett forum där man kan utbyta erfarenheter eller ställa frågor och diskutera, säger Miriam Svensson.

Den som är intresserad av att veta mer eller vill delta i utbildningen är välkommen att kontakta Johanna Häggberg, se kontaktuppgifter nedan. Nästa utbildningsomgång startar den 7 april men nya utbildningstillfällen skapas också efterhand som intresseanmälan kommer in.

Läs mer om ME-WE-modellen

Text: Josefine Göransson

Kontaktuppgiter

Foto på Johanna Häggberg
Johanna Häggberg

Möjliggörare/praktiker, Barn som anhöriga

Johanna Häggberg har en Filosofie Magisterexamen i Folkhälsovetenskap. Hon har bland annat arbetat som folkhälsostrateg i kommuner och den senaste arbetsplatsen var Svenska Röda Korset där hon arbetade som verksamhetsutvecklare inom anhörigstöd. Idag arbetar Johanna som möjliggörare/praktiker vid Nationellt kompetenscentrum anhöriga med fokus på barn som anhöriga.

Senast uppdaterad 2022-02-03 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson