Plötsligt hjärtstopp och närståendes sorgereaktioner i fokus

Nina Carlsson framför en byggnad.

Nina Carlsson har skrivit avhandlingen ”Sorgereaktioner hos närstående till personer som avlidit till följd av plötsligt hjärtstopp”. Foto: Joakim Palmqvist, Linnéuniversitetet

Symtom på förlängd sorg och depression. Det uppvisade närmare var femte närstående till personer som avlidit på grund av plötsligt hjärtstopp ett halvår efter dödstillfället. Nästan var tredje uppvisade ångestsymtom. Samtidigt uppgav 86 procent att de inte erbjudits stöd från hälso- och sjukvården i samband med dödsfallet. För att motverka psykisk ohälsa hos denna grupp av närstående behövs ett strukturerat, evidensbaserat och proaktivt stöd tas fram. Det slår en ny avhandling vid Linnéuniversitetet fast.

Fredagen den 17 juni disputerar sjuksköterskan Nina Carlsson, doktorand i vårdvetenskap vid fakulteten för hälso- och livsvetenskap, Linnéuniversitetet (Kalmar). Avhandlingens titel är ”Sorgereaktioner hos närstående till personer som avlidit till följd av plötsligt hjärtstopp”. Se faktaruta för mer information om disputationen.

Ladda ned avhandlingen i sin helhet

– Varje år förlorar tusentals närstående en nära person till följd av plötsligt hjärtstopp vilket försätter dem i en traumatisk situation med ökad risk för komplicerade sorgereaktioner. Trots det saknas det idag, både under och efter ett plötsligt hjärtstopp, ett strukturerat stöd till närstående inom hälso- och sjukvården. Det finns stora kunskapsluckor när det gäller de närståendes upplevelser och behov i samband med plötsligt hjärtstopp. Så väl i det akuta skedet som efter det att den nära personen har avlidit, berättar Nina Carlsson som arbetat hela sitt liv inom vård och omsorg och som skrev sitt examensarbete om palliativ vård.

Läs hela artikeln

Senast uppdaterad 2022-06-15 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson