Ny rapport från Bris: När en förälder tagit sitt liv

Illustration som visar ett barn som håller i ett foto.

Pressbild. Illustration: Elin Svensson

Bris har nyligen lanserat en rapport där man utifrån nuvarande forskningsläge har sammanfattat vilka konsekvenser en förälders självmord kan få för barn, både på kort och lång sikt. Rapporten belyser också bristen på tillgång till stöd och hjälp för dessa barn.

Varje år förlorar flera hundra barn i Sverige en förälder i självmord. Det innebär att tusentals barn i vårt land lever med sorg och andra svårigheter som en förälders självmord kan medföra. Sorgeprocessen kan vara lång och påverka barnets liv på flera sätt. Forskning visar bland annat att personer som i ung ålder mister en förälder i självmord har en ökad risk att själva drabbas av psykisk ohälsa.

I rapporten När en förälder tagit sitt liv konstaterar Bris att det är av stor vikt att barn får stöd för att kunna bearbeta sina känslor och det som har hänt. Rapporten pekar dock på att långt ifrån alla barn som förlorat en förälder till följd av självmord får det stöd som de behöver.

Bris menar att en av de mest allvarliga bristerna är att det inte finns några enhetliga nationella riktlinjer och rutiner för hur dessa barn ska identifieras och få stöd. Dessutom hamnar ofta ansvaret för att barnet får stöd på den efterlevande föräldern.

– Varje barn har rätt att få den hjälp barnet behöver och det får inte vara beroende av att föräldern som är kvar har förmåga att hitta rätt vård. Under en sådan här kris förlorar många initiativförmågan och därför måste samhället jobba uppsökande och aktivt erbjuda stödinsatser, säger Magnus Jägerskog, generalsekreterare på Bris i ett pressmeddelande.

I rapporten lämnar Bris förslag på förändringar som kan göras för att förbättra stödet. Organisationen menar bland annat att alla barn som drabbas av en förälders självmord bör erbjudas stöd, både i direkt anslutning till dödsfallet och på lång sikt. Stödet behöver vara specialiserat på vilka konsekvenser en närståendes självmord kan få och behöver utformas utifrån varje enskilt barns förutsättningar och behov. Bris anser också att stödet inte ska vara beroende av att barnet eller familjen söker det, utan stödet ska istället aktivt erbjudas av samhället.

Läs eller ladda ner rapporten

Senast uppdaterad 2022-12-21 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson