Många samtal till Bris under jullovet

Under jullovet hade Bris nästan 2000 samtal med barn – en ökning med 39 procent jämfört med samma period föregående år. Ungefär hälften av samtalen handlade om psykisk ohälsa. Andra vanliga samtalsämnen var familjekonflikter, bråk och utsatthet för våld, övergrepp eller kränkningar.

Julen är en tid då barn som växer upp med vuxna som dricker för mycket kan uppleva en extra påtaglig utsatthet. Bris uppger att det redan innan jul inkom samtal från barn som var oroliga inför hur situationen skulle bli i hemmet till följd av vuxnas drickande och bråk som ofta uppstår som en konsekvens av drickandet.

Förutom oro kring familjesituationen handlade många samtal om allvarlig psykisk ohälsa, något som Bris ser oroande på. Jämför man med förra jullovet ökade samtalen om ätstörningar med 137 procent, samtal om självdestruktivitet med 106 procent och samtal om självmord med 84 procent.

– Det är svårt att helt säkert säga vad som är en pandemieffekt och inte, men vi har nu befunnit oss i en pandemi i snart två år och noterat stadiga ökningar inom dessa samtalskategorier under hela året, säger Magnus Jägerskog, Bris generalsekreterare, i ett pressmeddelande.

Läs mer på Bris webbsida

Senast uppdaterad 2022-01-14 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson