Internationella brottsofferdagen: Om brottsutsatta och deras anhöriga

En kvinna står i profil i förgrunden och i bakgrunden syns en flicka.

Genrefoto: Pexels

Den 22 februari varje år är det den internationella brottsofferdagen. Det är en dag som syftar till att sprida kunskap och belysa situationen för brottsutsatta, vittnen och anhöriga.

Efter att ett brott har skett kan man reagera på olika sätt. Som anhörig kan man vara ett stort stöd och ha en viktig roll i den utsattes bearbetningsprocess. Samtidigt kan den som är anhörig själv vara i behov av stöd för att kunna hantera sina egna tankar och känslor.

Sedan den 1 juli 2021 gäller lagen om barnfridsbrott i Sverige. Den innebär att det är straffbart att utsätta barn för att bevittna vissa brottsliga gärningar, som vålds- och sexualbrott, i nära relation. Detta stärker barns ställning och gör att de kan betraktas som brottsoffer. Enligt FN har brottsoffer rätt till stöd, ekonomiska kompensationer och rättvisa.

På Nka:s webbsida finns en del material som berör att vara barn eller ung och anhörig till en frihetsberövad familjemedlem. Du hittar länkar till materialet nedan. Vi listar också länkar till andra webbsidor där du hittar mer information om att vara brottsoffer och om att stå nära någon som har utsatts.

Material på Nka:s webbsida:

Reportage: Barn till frihetsberövade i fokus

Webbinarium: Hur är det att vara barn och anhörig till någon som är misstänkt för, eller dömd för brott?

Artikel: Barn med föräldrar i fängelse har sämre livschanser

Nka Play: Föreläsning – barn med föräldrar i fängelse

Andra webbsidor:

Bufff

Brottsoffermyndigheten

Brottsofferjouren

Kriminalvården

Socialstyrelsen

Senast uppdaterad 2022-02-22 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson