Hjärtstopp och döden under lupp

Nina Carlsson sitter på en bänk.

I juni disputerade Nina Carlsson med sin avhandling ”Sorgereaktioner hos närstående till personer som avlidit till följd av plötsligt hjärtstopp”. Foto: Joakim Palmqvist, Linnéuniversitetet

Kliniska implikationer, goda exempel och större perspektiv gällande vår nutida syn på döden – det bjöd Nina Carlssons disputation på. Hennes avhandling visar bland annat att närmare var femte närstående till någon som dött av plötsligt hjärtstopp uppvisar symtom på förlängd sorg och depression ett halvår efter hjärtstoppshändelsen.

– Det kändes som ett viktigt och inspirerande samtal om hur man kan tänka och gå vidare för att stödja dessa närstående så de inte blir övergivna i sin sorg och riskerar att utveckla psykisk ohälsa, sa Nina Carlsson efteråt.

Fredagen den 17 juni disputerade sjuksköterskan Nina Carlsson, doktorand i vårdvetenskap vid fakulteten för hälso- och livsvetenskap, Linnéuniversitetet. Avhandlingens titel löd ”Sorgereaktioner hos närstående till personer som avlidit till följd av plötsligt hjärtstopp”. 

Det blev ett givande samtal och det märktes att avhandlingen hade satt i gång tankarna hos de församlade. Diskussionen kretsade kring så väl kliniska implikationer och goda exempel som större perspektiv kring exempelvis vår nutida syn på döden.

– Min förhoppning är att avhandlingen ska sätta fokus på den här gruppen av närstående, som inte är liten, och att budskapet sprider sig, likt ringar på vattnet, inte enbart inom professionen utan även i samhället i stort.

Läs hela artikeln

Senast uppdaterad 2022-11-10 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson