Föreläsningar om syskonskap och betydelsen av stöd

Astrid Emker, Linda Sandström och Jessica Lerner.

Astrid Emker, Linda Sandström och Jessica Lerner föreläste under konferensen Livets möjligheter.

Nu kan du ta del av två nya föreläsningar från konferensen Livets möjligheter: "Sida vid sida – ett kombinerat syskon- och brukarperspektiv" och "Ett annorlunda syskonskap".

Under 2023 publicerar Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) inspelade föreläsningar från konferensen Livets möjligheter. Konferensen anordnades i slutet av oktober förra året och handlade om hur man kan möjliggöra ett livslångt lärande för personer med flerfunktionsnedsättning, deras anhöriga, personal och beslutsfattare.

Varje vecka kan du ta del av en ny föreläsning från konferensen. Alla hittills publicerade föreläsningarna hittar du på Nka Play.

Denna veckas föreläsningar belyser syskonskapet. I föreläsningen "Sida vid sida – ett kombinerat syskon- och brukarperspektiv" delar Jessica Lerner och Linda Sandström från CP Sverige med sig av sina erfarenheter och lyfter betydelsen av omgivningens stöd. Jessica Lerner är syster till en bror med en grav CP-skada och Linda Sandström har själv unilateral spastisk cerebral pares.

Se föreläsningen: 

I den andra föreläsningen delar Astrid Emker, pedagog vid Ågrenska, med sig av sina och Ågrenskas erfarenheter kring vad det kan innebära för barn och unga att ha ett syskon med funktionsnedsättning. Hon lyfter också betydelsen av att få samtala med andra med liknande erfarenheter.

Se föreläsningen: 

Senast uppdaterad 2023-04-12 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson