Dubbel press på yrkesverksamma anhörigvårdare

Omslag av avhandling samt en bild på Joana Vicente.

Joana Vicentes avhandling har titeln ”Combining informal care with paid work – An exploration of working carers’ situation with regards to their health status, gendered patterns of care, support and the impact of the COVID-19 pandemic”.

Kombinationen av förvärvsarbete och anhörigskap med konkurrerande krav som följd är många gånger en svår livsekvation att lösa. Särskilt för kvinnor som i högre utsträckning än män riskerar att drabbas av minskad upplevd hälsa och livskvalitet, nedsatt arbetsförmåga och ekonomiska problem, visar en aktuell avhandling vid Linnéuniversitetet.

Fredagen den 20 januari disputerar Joana Vicente som är doktorand vid Linnéuniversitetet, institutionen för hälsa och vårdvetenskap i Kalmar och knuten till Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka). Avhandlingens titel lyder ”Combining informal care with paid work – An exploration of working carers’ situation with regards to their health status, gendered patterns of care, support and the impact of the COVID-19 pandemic”. 

– Genom min forskning vill jag beskriva yrkesverksamma anhörigvårdare i Sverige och deras situation eftersom de utgör en grupp av anhöriga med komplexa behov som vi vet väldigt lite om. I och med att de kombinerar förvärvsarbete och anhörigskap kan man säga att de är utsatta för en dubbel press och stress och ett dubbelt ansvar, förklarar Joana Vicente.

Ladda ner avhandlingen i sin helhet

Läs hela intervjun med Joana Vicente

Senast uppdaterad 2023-01-18 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson