Spikning av avhandling om välfärdsteknik för äldre och deras anhöriga

Tid
Ämne
Spikning av avhandling om välfärdsteknik för äldre och deras anhöriga
Plats
Universitetsbiblioteket i Kalmar

Tisdagen den 16 maj spikar Maria Nilsson, doktorand vid Linnéuniversitetet och knuten till Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka), sin avhandling.

Avhandlingen har titeln "Välfärdsteknik för äldre och deras anhöriga – en analys av samhällets syn på vård och omsorg för äldre och anhörigas roll sett genom diskursen om välfärdstekniska lösningar". 

Spikningen sker kl. 14.30 den 16 maj på Universitetsbiblioteket i Kalmar. Disputationen äger rum en månad senare, den 16 juni. 

Läs mer på Linnéuniversitetets webbplats

Kontaktuppgifter

Foto på Maria Nilsson
Maria Nilsson

Forskare/möjliggörare

Maria Nilsson är forskare och möjliggörare vid Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka), samt lektor i vårdvetenskap vid Institutionen för Hälso- och Vårdvetenskap vid Linnéuniversitetet. Marias forskning fokuserar på äldre och deras anhöriga, särskilt i relation till implementering och användning av välfärdsteknik. För ytterligare information om pågående forskningsprojekt, besök Nka:s forskargrupps hemsida på LNU.se https://lnu.se/forskning/forskargrupper/anhoriga-anhorigskap-och-anhorigstod-forskningsgren-vid-nka/

Maria Nilsson har en professionell bakgrund som specialistsjuksköterska inom operation. Hon har också erfarenhet från arbete inom kirurgisk vård, äldrevård och primärvård.

Senast uppdaterad 2023-05-08 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson