Anmälan till informationsträff om Blandade Lärande Nätverk hösten 2024

Tid
Ämne
Anmälan till informationsträff om Blandade Lärande Nätverk hösten 2024
Plats
På webben via Zoom
Olika deltagarkategorier sitter runt ett bord

Illustration: Mattias Gordon

Nka startar till hösten 2024 nya Blandade Lärande Nätverk.

Stöd för anhöriga till personer med samsjuklighet.
Läs eller ladda ner dokument
 
Efterlevandestöd i samband med att en familjemedlem eller nära vän har tagit sitt liv.
Läs eller ladda ner dokument
 
Nära vård och Anhöriga  – när vården flyttas till hemmet
Läs eller ladda ner dokument
 

Läs mer om Blandade Lärande Nätverk

Vi söker nu lokala nätverksledare till nätverken. Har du förankring inom kommun/region och är insatt i och/eller har intresse av att utveckla stödinsatser för anhöriga inom dessa områden?

Nka anordnar informationsmöte via Zoom om de planerade nätverken och presentation av arbetsmetoden Blandade Lärande Nätverk, måndagen den 20 maj kl 13.00-14.30

Välkommen att anmäla dig till informationsmötet här!

Nära vård och Anhöriga – när vården flyttas till hemmet

Foto på Maria Nilsson
Maria Nilsson

Forskare/möjliggörare

Maria Nilsson är forskare och möjliggörare vid Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka), samt lektor i vårdvetenskap vid Institutionen för Hälso- och Vårdvetenskap vid Linnéuniversitetet. Marias forskning fokuserar på äldre och deras anhöriga, särskilt i relation till implementering och användning av välfärdsteknik. För ytterligare information om pågående forskningsprojekt, besök Nka:s forskargrupps hemsida på LNU.se https://lnu.se/forskning/forskargrupper/anhoriga-anhorigskap-och-anhorigstod-forskningsgren-vid-nka/

Maria Nilsson har en professionell bakgrund som specialistsjuksköterska inom operation. Hon har också erfarenhet från arbete inom kirurgisk vård, äldrevård och primärvård.

Efterlevandestöd i samband med att en familjemedlem eller nära vän har tagit sitt liv

Foto på Pernilla Omerov
Pernilla Omerov

Forskare

Pernilla Omérov är specialistsjuksköterska inriktning psykiatrisk vård och medicine doktor. Pernilla har under de senaste 20 åren arbetat med forskning, utveckling och utbildning (FoUU) med fokus på suicidprevention och efterlevandestöd i olika kontext. Pernilla arbetar som forskare vid Nationellt centrum för anhöriga (NKA) samt vid Centrum för psykiatriforskning (CPF) vid Karolinska Institutet och Region Stockholm. Hon är också verksam som lektor vid Marie Cederschiöld högskola. Hennes arbete inom suicidprevention och efterlevandestöd har fokus på praktiskt personcentrerat stöd med fokus på hälsa och återhämtning.

Pernilla disputerade 2014 med avhandlingen Parents who have lost a son or daughter through suicide — towards improved care and restored psychological health och var bihandledare till Rossana Pettersen som disputerade med avhandlingen Suicide in the family : towards improved care of bereaved parents and siblings

Pernilla deltar i flera internationella forskningssamarbeten med fokus på att ta fram kunskapsbaserat efterlevandestöd. Ett exempel är studien Effective components of interventions in suicide bereavement: A meta review of systematic reviews som leds av Karl Andriessen och som involverar forskare från 19 länder. Artikeln kommer publiceras under våren 2024.

Pernilla är också involverad i flera utbildningsinsatser för studenter och yrkesverksamma såsom den tvärvetenskapliga utbildningen Att upptäcka och stödja suicidnära personer - Marie Cederschiöld högskola samt utbildning för legitimerade sjuksköterkor Omvårdnad av suicidnära personer, Karolinska Institutet och författare av flera bokkapitel med fokus på suicidprevention och efterlevandestöd.

Stöd för anhöriga till personer med samsjuklighet

Foto på Ingrid Lindholm
Ingrid Lindholm

möjliggörare/praktiker, Anhöriga och psykisk ohälsa

Senast uppdaterad 2024-04-18 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Paul Svensson