Nätverksträff digitalt anhörigstöd

Tid
Ämne
Nätverksträff digitalt anhörigstöd
Plats
På webben via zoom
Illustration som visar en kvinna som sitter vid en dator.

Illustration: Mattias Gordon

Välkommen till nästa nätverskträff om digitalt anhörigstöd. Nätverket vänder sig till dig som arbetar med anhörigstöd eller är engagerad i en förening som stödjer anhöriga.

Nätverket finns till för att utbyta erfarenheter och utveckla förutsättningar för digitalt anhörigstöd. Även du som inte har deltagit vid tidigare träffar är varmt välkommen till nätverket – inga förkunskaper krävs.

Under den här träffen diskuterar vi tillsammans kring digitalt anhörigstöd. Du är välkommen att berätta om goda exempel från din verksamhet och tankar om hur du vill utveckla arbetet.

Anmäl dig här

För mer information och kontakt

Foto på Maria Ahlqvist
Maria Ahlqvist

Möjliggörare/praktiker, Anhöriga och funktionsnedsättning

Maria är socionom och har arbetat som kurator på Habiliteringen vid Riksgymnasiet för ungdomar med rörelsehinder, Bräcke diakoni. Hon har också bred erfarenhet av anhörigfrågor och har bland annat varit med och utformat två material att ha som utgångspunkt för samtal: Studiecirkelmaterialet "När jag inte längre är med" som vänder sig till föräldrar som har vuxna söner och döttrar med funktionsnedsättning, och samtalsmaterialet "Fokus på mig, Vuxensyskon" för den som är syskon till någon med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning.
Maria har mött många föräldrar till barn och unga med funktionsnedsättning genom att vara ledare för samtalsgrupper och föräldrahelger där föräldrar till barn med olika diagnoser har fått möjlighet att träffas.

Senast uppdaterad 2022-12-09 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson