Fokus FAS

Tid
Ämne
Fokus FAS
Plats
Ågrenska i Göteborg samt digitalt

Att känna igen, utreda & diagnosticera barn med fosterskador av alkohol, FASD/FAS

Välkommen till två lärorika dagar om alkoholrelaterade fosterskador, FAS/FASD, och de livslånga konsekvenserna för dem som drabbas. Uppskattningsvis föds årligen 1000 barn med FASD i Sverige.

Under två dagar erbjuder FAS-föreningen dig som är barnläkare eller barnpsykolog att utöka din kunskap om fosterskador av alkohol och dess livslånga konsekvenser för den enskilda individen. Bland annat behandlas hur tillstånden kan kännas igen, utredas och diagnosticeras. Konferensen vänder sig i första hand till kliniskt verksamma inom barnmedicin, barnneuropsykiatri och barnneuropsykologi. 

Konferensen är kostnadsfri och uppdelad i två dagar
Båda dagarna är förlagda till Ågrenska, ett nationellt kompetenscentrum för sällsynta hälsotillstånd/diagnoser och andra funktionsnedsättningar, beläget utanför Göteborg.  Konferensen är kostnadsfri, mat ingår samt logi för dem som är med båda dagarna. Det kommer även att vara möjligt att delta via Zoom den första dagen. 

Dag 1 riktar sig främst till läkare och psykologer, verksamma inom pediatrik, barnneuropsykiatri samt barnneuropsykologi och angränsande områden. Även verksamma inom närliggande yrkeskategorier är välkomna att anmäla sig. Fosterutveckling, alkoholens påverkan på hjärnan, alkoholskador i ett livstidsperspektiv samt prevalens är några områden som kommer att belysas. Viktiga forskningsområden i Sverige presenteras, bland annat alkoholskador hos adoptivbarn, ögonförändringar och vuxna med FAS. Alkoholrelaterade fosterskador sätts även in i ett samhälls- och föräldraperspektiv. Dag 1 kommer även att sändas digitalt. 

Dag 2 riktar sig endast till läkare och psykologer och är bara öppen för deltagande på plats. Dagen ger en inblick i diagnosmetoden “4-digit code”, som används sedan 2014 på bland annat Skandinaviens enda resurscentrum för barn med prenatal alkohol- eller drogexponering vid Sørlandet Sykehus, Arendal, Norge. För att vara med under dag 2  krävs att man deltagit fysiskt under dag 1 alternativt ha tillräckliga förkunskaper i ämnet sedan tidigare. För deltagare som är med båda dagarna ingår logi. 

Läs mer på Fasportalen

Senast uppdaterad 2022-12-14 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Paul Svensson