Återhämtningsguidens slutkonferens

Tid
Ämne
Återhämtningsguidens slutkonferens
Plats
Digitalt

Den 3 mars anordnar NSPH Skåne en konferens som handlar om återhämtning med fokus på anhöriga. Konferensen hålls digitalt och är helt kostnadsfri.

Under Återhämtningsguidens slutkonferens kommer deltagarna få lyssna på presentationer av forskare, anhöriga och personal som på olika sätt arbetar med återhämtning för anhöriga.

Från Nka medverkar Ingrid Lindholm, möjliggörare/praktiker, och Mats Ewertzon, forskare/möjliggörare. Ingrid Lindholm föreläser under rubriken Hur hjälper vi dem som hjälper? medan Mats Ewertzon kommer att tala om forskning kopplat till det sociala nätverket och anhörigas betydelse vid återhämtning från psykisk ohälsa.

Konferensen riktar sig till anhöriga, yrkesverksamma, beslutsfattare, civilsamhället och andra som har ett intresse av psykisk hälsa och återhämtning.

Datum: 3 mars
Tid: 13.00-16.00
Plats: Digitalt

Anmäl dig här

Läs mer om konferensen på aterhamtningsguiden.se

Senast uppdaterad 2022-02-11 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson