Webbinarium: Nationellt kompetenscentrum för frågor om intellektuell funktionsnedsättning och autism inom LSS

Tid
Ämne
Webbinarium: Nationellt kompetenscentrum för frågor om intellektuell funktionsnedsättning och autism inom LSS
Plats
Digitalt via Zoom
Illustration som visar en kvinna som sitter framför en dator.

Illustration: Mattias Gordon

Torsdagen den 3 november, kl. 14.00-15.30, bjuder Nka in till ett webbinarium med titeln "Nationellt kompetenscentrum för frågor om intellektuell funktionsnedsättning och autism inom LSS".

Socialstyrelsens utredare Karin Flyckt kommer tillsammans med sin kollega Carin Bergström att presentera den utredning som Socialstyrelsen har gjort kring förutsättningarna för ett nationellt kompetenscentrum för frågor om intellektuell funktionsnedsättning och autism inom lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Utredningen kommer att lämnas till regeringen den 31 oktober.

Vid webbinariet deltar också representanter från idéburna organisationer.

Under webbinariet kommer det finnas möjlighet att ställa frågor via chatten till de medverkande.

Läs mer om direktiven för uppdraget

Medverkande:

Karin Flyckt, sakkunnig och samordnare av funktionshinderfrågor vid Socialstyrelsen

Carin Bergström, utredare vid Socialstyrelsen

Judith Timoney, ombudsman, intressepolitiskt påverkansarbete inom området arbete och sysselsättning, samordnare Inre Ringen Sverige och sakkunnig fosterdiagnostik, FUB

Mats Jansson, utredare, ansvarig för kunskapsenheten, redaktör Tidningen Autism, Autism- och Aspergerförbundet

Lennart Magnusson, verksamhetschef vid Nka

Anmäl dig här!

För mer information:

Foto på Lennart Magnusson
Lennart Magnusson

Verksamhetschef och forskare

Lennart Magnusson, sjuksköterskaoch docent har disputerat med en avhandling om design av en IT-baserad stödtjänst, ACTION för äldre med kroniska sjukdomar och deras anhöriga i partnerskap med de äldre, deras anhöriga och vård- och omsorgspersonal. Lennart har tidigare arbetat som vårdlärare, studierektor, klinikföreståndare och vårdutvecklare. Sedan 1996 har han arbetat som projektledare för en flertal nationella och internationella forsknings- och utvecklingsprojekt inom äldre och anhörigområdet. Han är anställd vid Institutionen för hälso- och vårdvetenskap vid Linnéuniversitetet och Vårdvetenskapliga institutionen och ÄldreVäst Sjuhärad vid Högskolan i Borås. Lennart var en av initiativtagarna till FoU-enheten ÄldreVäst Sjuhärad och till ansökan om att få driva det nationella kompetenscentret för anhörigfrågor

Senast uppdaterad 2022-10-24 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson