Webbinarium: Barn som är anhöriga – en grupp att uppmärksamma tidigt

Tid
Ämne
Webbinarium: Barn som är anhöriga – en grupp att uppmärksamma tidigt
Plats
Digitalt

Den 27 april anordnar Socialstyrelsen och Skolverket ett webbinarium om tidiga samordnade insatser till barn och unga som har föräldrar med exempelvis psykisk ohälsa, missbruk eller allvarlig sjukdom.

Under webbinariet kommer Lennart Magnusson, verksamhetschef vid Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka), och Eva Nordqvist, möjliggörare/praktiker vid Nka, att berätta om barn som anhöriga, hur barn kan påverkas av föräldrars svårigheter och hur samhället kan stödja. Det kommer också ges en inblick i vad barn som är anhöriga själva har förmedlat om vad som kan göra skillnad när man är orolig för en förälder.

Vid webbinariet medverkar också Margit Lindholm Johansson, utvecklingsledare Barn och unga Kommunförbundet Kalmar län, och Madeleine Hermansson, verksamhetsutvecklare vid Socialförvaltningen i Kalmar, för att berätta om ett tvärprofessionellt samarbete för att tidigt uppmärksamma barn och unga i behov av stöd från flera verksamheter. 

Webbinariet riktar sig till dig som är strategisk nyckelperson, chef eller medarbetare inom skola/elevhälsa, socialtjänst eller hälso- och sjukvård och andra intresserade. 

Anmälan görs via denna länk senast den 17 april

Läs mer om webbinariet på Socialstyrelsens webbplats

Senast uppdaterad 2023-03-14 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson