Livets möjligheter 2022

Tid
Ämne
Livets möjligheter 2022
Plats
Clarion Hotel, Stockholm
En flicka och en pojke leker på en lekplats

Foto: Funkisbyrån, Jessica Linder Jansson

Den 24-25 oktober 2022 anordnar Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) konferensen Livets möjligheter. Temat för konferensen är "Livslångt lärande för personer med flerfunktionsnedsättning, anhöriga, professionella och beslutsfattare".

Med livslångt lärande avses allt lärande som syftar till att utveckla ny kunskap, erfarenhet och perspektiv. Under konferensen ges det möjlighet att lära av varandra och vi hoppas att konferensen kan inspirera till ett liv med möjligheter. 

Konferensen modereras av Gunilla Matheny. Hon är sakkunnig i anhörigstödsfrågor och arbetar idag med handledning, utbildning och att föreläsa. På scen kommer hon få sällskap av föreläsare som på olika sätt kommer att prata om livslångt lärande. 

Läs eller ladda ner programmet för Livets möjligheter

Konferensen vänder sig främst till anhöriga, personal och beslutsfattare men andra intresserade är givetvis också välkomna.

Praktisk information

Konferensen hålls fysiskt på Clarion Hotel, Ringvägen 98 i Stockholm, men det finns också möjlighet att delta digitalt. Den som deltar digitalt får tillgång till alla gemensamma föreläsningar och en begränsad del av seminarierna.

Konferensen inleds måndagen den 24 oktober kl. 08.00 med registrering, kaffe och utställning. Första programpunkten börjar kl. 09.15. På tisdagen avslutas konferensen kl. 16.00.

Anmälan till konferensen är nu stängd.

Läs mer om Livets möjligheter 2022 på vår konferenssida

Vid frågor, kontakta oss på mail: livetsmojligheter@anhoriga.se

Välkommen!

Samarbetsparter:
Loggor medarrangörer

Senast uppdaterad 2022-10-20 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson