Avslutningskonferens för forskningsprogrammet UserAge

Tid
Ämne
Avslutningskonferens för forskningsprogrammet UserAge
Plats
LUX-aulan, Helgonavägen 3, Lund, samt online

Den 20 april anordnas en slutkonferens för forskningsprogrammet UserAge. Temat för konferensen är ”Att förstå brukarinvolvering i forskning om åldrande och hälsa”, med syftet att presentera och diskutera resultat från programmet.

Resultaten från UserAge bidrar till att öka kunskapen om vilken skillnad brukarinvolvering i forskning om åldrande och hälsa kan göra. Lärdomarna kan användas för att utveckla verksamheter både inom och utanför akademin.

Grundläggande programupplägg:
Förmiddag: Vetenskapligt inriktat innehåll (språk: engelska)
Mitt på dagen: Öppet Hus med demonstration av MoRe-Lab (Movement & Reality Lab)
Eftermiddag: Populärvetenskapligt inriktat innehåll (språk: svenska)

Det är möjligt att delta på plats eller digitalt. 

Detaljerat program och information om anmälan meddelas senare på www.case.lu.se

Senast uppdaterad 2023-01-13 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson