Gyncancerdagen 2023

Tid
Ämne
Gyncancerdagen 2023
Plats
Digitalt

Den 25 mars bjuder Nätverket mot gynekologisk cancer in till Gyncancerdagen 2023. Under eftermiddagen kommer du kunna ta del av föredrag och diskussioner om cancervård.

Från Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) medverkar Maria Ahlqvist, möjliggörare/praktiker, för att lyfta anhörigperspektivet och prata om Sveriges första nationella anhörigstrategi. 

Sändningen startar kl. 12.00 och sker via Zoom. 
Deltagandet är kostnadsfritt.

Här kan du läsa mer om programmet och anmäla dig

Senast uppdaterad 2023-02-28 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson