Socialchefsdagarna

Tid
Ämne
Socialchefsdagarna
Plats
Karlstad CCC, Tage Erlandergatan 8 i Karlstad

Den 27-29 september anordnas Socialchefsdagarna, som i år utgår från temat "Förändringskraft tillsammans". Arrangör är Föreningen Sveriges socialchefer.

Socialchefsdagarna är Sveriges största årliga socialpolitiska konferens som vänder sig till beslutsfattare inom socialtjänsten och närliggande områden. Här möts ledare, politiker och andra som är verksamma inom det sociala området. 

Konferensen inleds den 27 september kl. 08.15 med registrering och fika och avslutas cirka 11.00 den 29 september. 

Lennart Magnusson, verksamhetschef vid Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka), kommer under onsdagen att medverka i ett seminarium tillsammans med Anders Bergh, Sundiata Owens och Lisette Wahlroth, utredare vid Socialstyrelsen. Seminariet handlar om anhörigas insatser till närstående och arbetet med den nationella anhörigstrategin. 

Mer information hittar du på www.socialchefsdagarna.se

Senast uppdaterad 2023-05-23 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson