Webbinarium: Vattendans – en våg av glädje

Tid
Ämne
Webbinarium: Vattendans – en våg av glädje
Plats
Digitalt via Zoom

I detta webbinarium får du veta vad vattendans är och vad det kan betyda för personer med flerfunktionsnedsättning och deras anhöriga.

Vattendans är en ny metod som kombinerar vattnets egenskaper med dans, musik, rörelseglädje och interaktion. Metoden har skapats för att ge tillgång till en hälsofrämjande aktivitet för personer med flerfunktionsnedsättning. Den har utvärderats i ett forskningsprojekt där flera effekter har studerats såsom stress, spasticitet, välbefinnande och interaktion. Många positiva resultat har framkommit och publicerats i vetenskapliga artiklar.

Vattendansen är en strukturerad gruppaktivitet som lämpligen genomförs under tolv veckor med 4-5 deltagare och deras medföljare i en varm bassäng. Den utförs en gång i veckan, 40 minuter per gång, och består av nio låtar.

Hur upplevs, används och implementeras vattendansen?

Under webbinariet diskuterar vi hur vattendansen kan upplevas, genomföras och implementeras. Vi beskriver viktiga nyckelkomponenter och berättar mer om forskningsstudien.

Målgrupp för webbinariet

Webbinariet vänder sig till anhöriga, professionella och andra intresserade som möter personer med flerfunktionsnedsättning eller andra funktionsnedsättningar.

Medverkande:

André Frank, leg. sjukgymnast/forskare, samt vattendansens initiativtagare, vuxenhabiliteringen i Örebro

Marie Matérne, verksamhetsutvecklare/forskare, universitetssjukvårdens forskningscentrum Örebro

Annika Malm-Jonasson, anhörig

Maria Ahlqvist, Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka), moderator för webbinariet

Datum: Torsdagen den 14 september
Tid: 15.00 – 16.30
Plats: Digitalt via Zoom. Observera att webbinariet kommer att genomföras som ett Zoom-möte där deltagarna kan medverka med ljud och bild.

Anmäl dig här!

För mer information:

Foto på Maria Ahlqvist
Maria Ahlqvist

Möjliggörare/praktiker, Anhöriga och funktionsnedsättning

Maria är socionom och har arbetat som kurator på Habiliteringen vid Riksgymnasiet för ungdomar med rörelsehinder, Bräcke diakoni. Hon har också bred erfarenhet av anhörigfrågor och har bland annat varit med och utformat två material att ha som utgångspunkt för samtal: Studiecirkelmaterialet "När jag inte längre är med" som vänder sig till föräldrar som har vuxna söner och döttrar med funktionsnedsättning, och samtalsmaterialet "Fokus på mig, Vuxensyskon" för den som är syskon till någon med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning.
Maria har mött många föräldrar till barn och unga med funktionsnedsättning genom att vara ledare för samtalsgrupper och föräldrahelger där föräldrar till barn med olika diagnoser har fått möjlighet att träffas.

Senast uppdaterad 2023-05-22 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson