Nätverksträff: Digitalt anhörigstöd

Tid
Ämne
Nätverksträff: Digitalt anhörigstöd
Plats
På webben via Zoom
Hanna Allemann och Frida Andréasson.

Hanna Allemann och Frida Andréasson.

Nka bjuder in till nätverksträffar om digitalt anhörigstöd. Nätverket finns till för att utbyta erfarenheter och utveckla förutsättningar för digitalt anhörigstöd. Även du som inte har deltagit vid tidigare träffar är varmt välkommen till nätverket – inga förkunskaper krävs.

Vid träffen den 18 oktober får nätverket besök av Hanna Allemann och Frida Andréasson som kommer att prata utifrån titeln "Ett stödprogram på 1177 för anhöriga till personer med hjärtsvikt – hur vi har gjort och hur vi vill ta reda på om det är till nytta". 

Hanna Allemann är legitimerad sjuksköterska, lärare på sjuksköterskeprogrammet och doktorand på Linköpings universitet. Hon har arbetat som projektledare i utvecklingen av ett webbaserat stödprogram på 1177. Stödprogrammet riktar sig till anhöriga till personer med hjärtsvikt. 

Frida Andréasson är socialarbetare och är disputerad i hälsovetenskap. Hon arbetar som postdoktor vid Linköpings universitet och har också en tjänst på Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka). Hennes forskning handlar bland annat om anhörigomsorg och hur den kan inverka på familjeliv, parrelation, identitet och hälsa.

Klicka här för att anmäla dig

Läs mer om digitalt anhörigstöd

För mer information och kontakt

Foto på Maria Ahlqvist
Maria Ahlqvist

Möjliggörare/praktiker, Anhöriga och funktionsnedsättning

Maria är socionom och har arbetat som kurator på Habiliteringen vid Riksgymnasiet för ungdomar med rörelsehinder, Bräcke diakoni. Hon har också bred erfarenhet av anhörigfrågor och har bland annat varit med och utformat två material att ha som utgångspunkt för samtal: Studiecirkelmaterialet "När jag inte längre är med" som vänder sig till föräldrar som har vuxna söner och döttrar med funktionsnedsättning, och samtalsmaterialet "Fokus på mig, Vuxensyskon" för den som är syskon till någon med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning.
Maria har mött många föräldrar till barn och unga med funktionsnedsättning genom att vara ledare för samtalsgrupper och föräldrahelger där föräldrar till barn med olika diagnoser har fått möjlighet att träffas.

Senast uppdaterad 2022-04-21 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson