Samtal om boken Skolläkaren och Skolbarns Hälsa

Tid
Ämne
Samtal om boken Skolläkaren och Skolbarns Hälsa
Plats
Svenska Läkaresällskapets hus, Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm, samt distans via Zoom

Den 3 juni bjuder Svenska skolläkarföreningen i samverkan med Svenska Läkaresällskapet in till ett samtal om boken Skolläkaren och Skolbarns Hälsa, en antologi utgiven av Svenska skolläkarföreningen under redaktion av Lars Cernerud, Carl Lindgren och Josef Milerad.

Boken handlar om sambandet mellan lärande och hälsa och belyser de förändringar som skett inom elevhälsan. Boken avslutas med en framåtblick över elevhälsans kommande utmaningar.

Samtalet äger rum i Svenska Läkaresällskapets hus, Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm, samt på distans via Zoom.

Läs mer om samtalet och anmäl dig på Svenska Läkaresällskapets webbplats

Senast uppdaterad 2022-05-20 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson