Välkommen till seminarium om nytt förslag till nationell strategi för psykisk hälsa och suicidprevention

Tid
Ämne
Välkommen till seminarium om nytt förslag till nationell strategi för psykisk hälsa och suicidprevention
Plats
Digitalt eller i Folkhälsomyndighetens aula på Nobels väg 18 i Solna

Datum: 1 september, klockan 13.00–14.30 (registrering öppnar kl. 12.30)

Plats: Digitalt eller i Folkhälsomyndighetens aula på Nobels väg 18 i Solna

Målgrupp: Aktörer som har medverkat i arbetet och alla som arbetar med frågor som rör psykisk hälsa och suicidprevention och vill ta del av förslaget.

Innehåll

Regeringen gav under 2020 Folkhälsomyndigheten och Social-styrelsen i uppdrag att ta fram ett underlag för en ny nationell strategi inom området psykisk hälsa och suicidprevention. Eftersom psykisk hälsa berör hela samhället, har totalt 26 myndigheter och flera andra aktörer ingått i uppdraget. Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen slutredovisar uppdraget till regeringen den 1 september 2023, genom ett samlat förslag till strategi med mål, prioriteringar och indikatorer för uppföljning. I samband med det här vill vi bjuda in till ett seminarium där vi presenterar förslaget.

Anmälan

Anmäl deltagande via länken nedan senast 25 augusti.

Seminarium om nytt förslag till nationell strategi för psykisk hälsa och suicidprevention (folkhalsomyndigheten.se)

Kontakt och information

Om du har frågor om seminariet eller uppdraget i stort kontakta gärna oss på strategipsykiskhalsa@folkhalsomyndigheten.se  

Nationell strategi för psykisk hälsa och suicidprevention — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Varmt välkomna!

 Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen

Senast uppdaterad 2023-08-14 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Paul Svensson