Utökat anhörigstöd

Tid
Ämne
Utökat anhörigstöd
Plats
På webben via Zoom

I Utökat anhörigstöd träffas vi som vill skapa en konkret förändring i anhörigfrågor. Du är välkommen hur du än är engagerad; som anhörig eller yrkesverksam från region, kommun, idéburen organisation, alla är välkomna!

Utökat anhörigstöd är en del av SKR:s satsning Kraftsamling psykisk hälsa där vi tittar på sätt som samhället bättre kan stödja anhöriga, och vad vi konkret i arbetsgruppen kan göra. Under våren 2022 tog gruppen fram en anhörigfolder som har spridits i landet. Oavsett om du har varit med tidigare eller inte är du välkommen att delta på träffarna under hösten 2022.

Klicka här för anmälan

För mer information och kontakt

Foto på Ingrid Lindholm
Ingrid Lindholm

möjliggörare/praktiker, Anhöriga och psykisk ohälsa

Senast uppdaterad 2022-05-30 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Paul Svensson