Konferens: Syskon i fokus

Tid
Ämne
Konferens: Syskon i fokus
Plats
Hörsalen, Ågrenska alt. online via live-streaming

Den 25 november bjuder Ågrenska in till en konferensdag för att öka kunskapen om situationen för syskon till någon med funktionsnedsättning.

Under dagen kommer deltagarna få ta del av vad forskningen säger om syskons situation och vilka behov av stöd som syskon kan ha. Det kommer också finnas möjlighet att lyssna på syskon och andra anhörigas egna berättelser.

Konferensen vänder sig främst till yrkesverksamma som möter syskon, närstående och anhöriga, samt syskon själva.

På konferensen föreläser bland annat Ritva Gough, forskare vid Nka, och Anna Pella, författare, journalist och förälder.

Datum och tid: 25 november, kl.09.00-16.30
Plats: Hörsalen, Ågrenska alt. online via live-streaming
Pris: 200 kr (inklusive moms)

Mer information och anmälan hittar du på Ågrenskas webbplats
Sista anmälningsdag är 7 november.

Senast uppdaterad 2021-09-06 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Josefine Göransson