Nätverksträff om regionalt suicidpreventivt arbete

Tid
Ämne
Nätverksträff om regionalt suicidpreventivt arbete
Plats
Digitalt

Den 9 maj anordnas en nätverksträff som vänder sig till deltagare i Nka:s och Socialstyrelsens regionnätverk för barn som anhöriga, samt Folkhälsomyndighetens nätverk med regionala suicidpreventionssamordnare. Nätverksträffen handlar om regionalt suicidpreventivt arbete.

Datum: 9 maj
Tid: Kl. 13.00-16.00
Plats: Digitalt

Anmälan görs till Pauline Johansson: pauline.johansson@lnu.se

Senast uppdaterad 2022-02-11 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson