Release av Trygghet Ur Stöd

Tid
Ämne
Release av Trygghet Ur Stöd
Plats
Digitalt via Zoom

Den 24 mars, kl. 11.00-12.00, anordnar Bräcke projekt TrUST en digital release där studiecirkelmaterialet Trygghet Ur Stöd kommer att presenteras.

Materialet är till för föräldrar med psykisk ohälsa eller neuropsykiatriska funktionedsättningar. Den digitala releasefesten vänder sig till föräldrar, de som möter föräldrar, beslutsfattare och andra intresserade.

Ur programmet:
• Att leda Trygghet Ur Stöd
• Vad säger föräldrarna?
• Vi hjälper dig att komma igång.
• Filmpremiär
• Digital goodie bag

Releasefesten hålls via Zoom och deltagandet är gratis.

Anmäl dig här

Projektet TrUSt vill skapa trygghet och stärka personer med psykisk ohälsa eller NPF i sitt föräldraskap. Projektet finansieras av Allmänna Arvsfonden och drivs av Bräcke diakoni i samarbete med NSPH Västra Götaland och Göteborg, Stiftelsen Gyllenkroken, Göteborgs stad, Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) och Studieförbundet vuxenskolan.

Läs mer om projektet

Senast uppdaterad 2022-02-18 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson