Utökat anhörigstöd - hur kan vi underlätta för anhöriga?

Tid
Ämne
Utökat anhörigstöd - hur kan vi underlätta för anhöriga?
Plats
På webben via Zoom

Vi fortsätter arbetet delarenan Utökat anhörigstöd under våren 2021. Vi kommer att slutföra och lansera vår folder och sedan ta vid vid andra områden för utveckling som gruppen har identifierat.

Utökat anhörigstöd är en del av SKR:s satsning på Kraftsamling psykisk hälsa där vi tittar på sätt som samhället bättre kan stödja anhöriga, och vad vi konkret i arbetsgruppen kan göra. Oavsett om du har varit med tidigare eller inte är du välkommen att delta på träffarna.

8 februari kl 14:00-15:30

Anmälan

För mer information och kontakt

Foto på Ingrid Lindholm
Ingrid Lindholm

möjliggörare/praktiker, Anhöriga och psykisk ohälsa

Senast uppdaterad 2021-12-16 av Peter Eriksson, ansvarig utgivare Peter Eriksson