Disputation: Att navigera svåra barndomar

Tid
Ämne
Disputation: Att navigera svåra barndomar
Plats
Hörsal 1, hus 1, Campus Albano, Stockholm

Den 9 juni kommer Stina Michelson, doktorand vid institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet, försvara sin avhandling som handlar om barn som är anhöriga till vuxna familjemedlemmar med psykosociala problem. 

Avhandlingen har titeln "Att navigera svåra barndomar. Barns perspektiv och narrativa praktiker när vardagen påverkas av vuxnas psykosociala problem". Avhandlingens resultat baseras bland annat på intervjuer som gjorts med barn i åldrarna 6-17 år som är anhöriga, samt med professionella som har egna erfarenheter av svåra barndomar. 

Opponent är Elisabet Näsman, professor emerita i sociologi på Uppsala universitet.

Läs mer om disputationen på Stockholms universitets webbplats

Senast uppdaterad 2023-05-15 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson