Temadag om adhd och autism hos äldre

Tid
Ämne
Temadag om adhd och autism hos äldre
Plats
The Park, Magnus Ladulåsgatan 1 på Södermalm i Stockholm, samt digitalt

Den 2 december anordnar Attention, i samarbete med Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka), en temadag om adhd och autism hos äldre.

Syftet med dagen är att öka kunskapen om hur adhd och autism tar sig uttryck hos äldre och hur personal kan ge dessa personer ett bättre bemötande. Dagen vänder sig främst till personal inom vård och omsorg som möter äldre i sitt arbete, men alla intresserade är välkomna.

Föreläsare:
Lotta Borg Skoglund, överläkare och forskare specialiserad inom neuropsykiatriska tillstånd och olika former av samsjuklighet.

Taina Lehtonen, psykolog och specialist i neuropsykologi.

Egenerfaren berättar hur det var att få diagnos som äldre. Vilka utmaningar som finns och hur behovet av stöd ser ut.

Alinda Blomkvist och Annika Sefbom, socialförvaltningen Huddinge kommun

Susanne Rolfner Suvanto, moderator, möjliggörare/praktiker på Nka.

Datum: 2 december
Tid: Kl. 09.30-15.30
Plats: The Park, Magnus Ladulåsgatan 1 på Södermalm i Stockholm, samt digitalt

Pris:
Delta på plats: 1995 kr ex. moms. (Medlem i Attention får 20 % rabatt och betalar 1 595 kr ex. moms.)
Delta digitalt: 1495 kr ex. moms. (Medlem i Attention får 20 % rabatt och betalar 1 195 kr ex. moms.)

Länk till anmälan
Antalet platser är begränsat. Sista anmälningsdag är 22/11

Läs mer om dagen

Senast uppdaterad 2021-11-17 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson