Hur kan vi skapa en vårdande miljö med relationer som ger kontinuitet, trygghet och delaktighet?

Tid
Ämne
Hur kan vi skapa en vårdande miljö med relationer som ger kontinuitet, trygghet och delaktighet?
Plats
På webben via zoom

Nka, Nationellt kompetenscentrum för äldreomsorg vid Socialstyrelsen och Svenskt Demenscentrum välkomnar till webbinarium om anhörigas delaktighet i vård och omsorg

Moderator: Gunilla Matheny, föreläsare, utbildare och författare, pionjär och inspiratör inom anhörigstödsområdet

Program och hålltider:

Välkommen

Samhällets ansvar för anhöriga
Äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje (filmad presentation)

Relationscentrerad vård och omsorg
Nationellt kompetenscentrum anhöriga - Elizabeth Hanson, FoU-ledare och professor samt Lennart Magnusson, verksamhetschef och docent

Att stärka anhörigperspektivet inom socialtjänst och hälso- och sjukvård – utmaningar och möjligheter
Nationellt kompetenscentrum för äldreomsorg vid Socialstyrelsen – Eva Lindqvist, enhetschef, Lisette Wahlroth, utredare, Jesper Dahl, jurist
Region Uppsala - Christianne Simson, anhörigsamordnare

Att vara anhörig till en person med kognitiv sjukdom
Svenskt Demenscentrum - Wilhelmina Hoffman, Geriatriker och direktör, Ann-Christin Kärrman, Silviasjuksköterska och utvecklingsansvarig för vård och omsorg

Paneldebatt
Christian Carlsson, ordförande Socialutskottet
Ulrika Fredh, anhörigkonsulent i Göteborgs Stad och styrelseledamot i Demensförbundet
Marléne Lund Kopparklint, ordförande Anhörigas Riksförbund
Wilhelmina Hoffman, direktör Svenskt Demenscentrum
Lennart Magnusson, verksamhetschef Nationellt kompetenscentrum anhöriga
Eva Lindqvist, enhetschef nationellt kompetenscentrum för äldreomsorg

Summering
Gunilla Matheny

När?
22 november 2023, kl. 13.00 – 15.00 i samverkan mellan Nationellt kompetenscentrum för äldreomsorg vid Socialstyrelsen, Nationellt kompetenscentrum anhöriga och Svenskt Demenscentrum.

Var?
På webben via zoom

Anmälan

Läs eller ladda ner flyer här

Senast uppdaterad 2023-10-09 av HelenaI, ansvarig utgivare Lennart Magnusson