Hur är det att vara barn och anhörig till någon som är misstänkt för, eller som är dömd för brott?

Tid
Ämne
Hur är det att vara barn och anhörig till någon som är misstänkt för, eller som är dömd för brott?
Plats
Digitalt via Zoom
En illustration som visar en tom stol och en flicka som håller en docka i famnen.

I det här webbinariet vill vi som möter målgruppen synliggöra hur barnens livssituation kan se ut och vilket stöd de behöver utifrån att en familjemedlem frihetsberövas. Vi kommer att trycka på vikten av att barn får information och eget stöd för att på så sätt avlastas i en ofta mycket utsatt livssituation.

Ca 160 000 barn berörs årligen av att en förälder lagförs för brott. Samtidigt saknar cirka 80 procent av Sveriges kommuner insatser för barn med frihetsberövad förälder.

Barnrättsorganisationerna Erikshjälpen, Räddningsmissionen och BUFF verkar tillsammans för att stärka och förbättra situationen för målgruppen Barn som anhöriga till en frihetsberövad familjemedlem.

Nu i höst släpptes den gemensamma rapporten "Man måste få veta" som bygger på barns egna röster om att ha en frihetsberövad familjemedlem. Genom dessa röster vill organisationerna bidra till en ökad förståelse för hur rätt stöd och hjälp kan vända psykisk ohälsa till trygghet och framtidstro.

Räddningsmissionens verksamhet Solrosen och Bufff har över 20 års erfarenhet av att möta barn och föräldrar och verksamheterna ser till hela barnet och familjen och ger stöd genom hela rättskedjan samt tiden efter frigivandet.

Medverkande:

Ida Storm Mukwana, Erikshjälpen
Madelein Katte, Bufff Sverige
Line Fuchs, Räddningsmissionen-Solrosen
Pauline Johansson, Nka (Nationellt kompetenscentrum anhöriga)

När? Onsdag den 1 december, kl 13.30-15.00

Var? På webben via Zoom

Klicka här för anmälan

Senast uppdaterad 2021-11-16 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson