Utbildning i ME-WE-modellen

Tid
Ämne
Utbildning i ME-WE-modellen
Plats
Digitalt
Ungdomar står på en rad och tittar in i kameran.

Foto: Symbolbilder

Den 30 mars startar nästa utbildningstillfälle för verksamheter/personal som vill börja arbeta med ME-WE-modellen. Under sammanlagt tre dagar får du som deltagare utbildning och verktyg för att kunna leda gruppträffar för ungdomar som vårdar, stöttar eller hjälper någon i sin närhet.

ME-WE-modellen är en förebyggande psykosocial och psykoedukativ insats som består av gruppträffar och en app för unga omsorgsgivare. Modellen har utvecklats inom ramen för ME-WE-projektet och tagits fram i samarbete med unga omsorgsgivare och professionella.

Modellen går ut på att du som ledare anordnar träffar för ungdomar som vårdar, stödjer eller hjälper någon i sin närhet. Under träffarna gör ni aktiviteter och samtalar om hur man kan hantera påfrestande tankar och känslor, vad som är viktigt för ungdomarna och vad som ger kraft och energi. Träffarna ger också ungdomarna möjlighet att möta andra i liknande situationer.

Som ett komplement till träffarna finns ME-WE-appen. Den fungerar som ett verktyg under träffarna och innehåller bland annat information om unga omsorgsgivares rättigheter, olika stödfunktioner och en chatt.

Nka erbjuder idag en kostnadsfri utbildning för alla verksamheter som vill börja använda ME-WE-modellen.

Utbildningen sker digitalt och vi träffas via Zoom vid tre tillfällen: 
30 mars, kl. 08.30-15.00
27 april, kl. 08.30-15.00
11 maj, kl. 08.30-15.00

Du behöver delta vid alla tre tillfällen. Anmälan görs till Johanna Häggberg, se kontaktuppgifter nedan.

Läs mer om ME-WE-modellen på Nka:s hemsida

Läs eller ladda ner en broschyr om ME-WE-modellen och utbildningen

Kontaktuppgifter

Foto på Johanna Häggberg
Johanna Häggberg

Möjliggörare/praktiker, Barn som anhöriga

Johanna Häggberg har en Filosofie Magisterexamen i Folkhälsovetenskap. Hon har bland annat arbetat som folkhälsostrateg i kommuner och den senaste arbetsplatsen var Svenska Röda Korset där hon arbetade som verksamhetsutvecklare inom anhörigstöd. Idag arbetar Johanna som möjliggörare/praktiker vid Nationellt kompetenscentrum anhöriga med fokus på barn som anhöriga.

Senast uppdaterad 2023-01-13 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson