Hearing om slutbetänkandet "Ett statligt huvudmannaskap för personlig assistans”

Tid
Ämne
Hearing om slutbetänkandet "Ett statligt huvudmannaskap för personlig assistans”
Plats
Digitalt via Zoom
En person sitter i rullstol och en annan person går bakom och för rullstolen framför sig.

Genrefoto: Pexels

Den 4 maj bjuder vi på Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) in till en digital hearing kring slutbetänkandet ”Ett statligt huvudmannaskap för personlig assistans” SOU 2023:9.

Med bakgrund av utredningen och att Nka är remissinstans anordnar vi en digital hearing för personer/organisationer som tillsammans med oss vill diskutera och framföra synpunkter på utredningen ur ett familje- och anhörigperspektiv. Slutligt datum för remissvar är den 9 juni 2023.

Den digitala hearingen hålls torsdagen den 4 maj, klockan 14.00–15.30.

Anmäl dig här!

Observera att anmälan är obligatorisk för att få en länk till mötet. Länk skickas ut i nära anslutning till mötet. För IT-support, kontakta Paul Svensson (se kontaktuppgifter nedan). 

Medverkande från Nka:
Lennart Magnusson, verksamhetschef
Mona Pihl, möjliggörare/praktiker
Maria Ahlqvist, möjliggörare/praktiker

Läs hela betänkandet

Läs Nka:s artikel om slutbetänkandet

Kontaktuppgifter:

Foto på Maria Ahlqvist
Maria Ahlqvist

Möjliggörare/praktiker, Anhöriga och funktionsnedsättning

Maria är socionom och har arbetat som kurator på Habiliteringen vid Riksgymnasiet för ungdomar med rörelsehinder, Bräcke diakoni. Hon har också bred erfarenhet av anhörigfrågor och har bland annat varit med och utformat två material att ha som utgångspunkt för samtal: Studiecirkelmaterialet "När jag inte längre är med" som vänder sig till föräldrar som har vuxna söner och döttrar med funktionsnedsättning, och samtalsmaterialet "Fokus på mig, Vuxensyskon" för den som är syskon till någon med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning.
Maria har mött många föräldrar till barn och unga med funktionsnedsättning genom att vara ledare för samtalsgrupper och föräldrahelger där föräldrar till barn med olika diagnoser har fått möjlighet att träffas.
Foto på Paul Svensson
Paul Svensson

Koordinator/kommunikatör/webbredaktör/filmproducent

Paul Svensson har en lång erfarenhet inom anhörigområdet och då framförallt inom området eHälsa med inriktning mot äldre och deras anhöriga samt handledning och utbildning för vård och omsorgspersonal. Paul har medverkat i flera forskningsprojekt, bl.a. i forskningsprojektetet Vinnvård- att omsätta forskning till praktik med inriktning mot lärande och empowerment, design av teknisk plattform som stöd för blandade lärande nätverk och skapandet av en modell för kunskapsutbyte och kunskapstransformation. I Nka arbetar Paul som koordinator med ansvarsområden inom webbutveckling, blandade lärande nätverk samt utbildning och handledning.

Senast uppdaterad 2023-03-28 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson