Disputation i hälsovetenskap: Camilla Malm

Tid
Ämne
Disputation i hälsovetenskap: Camilla Malm
Plats
Sal Lapis, Hus Vita, Kalmar och via Zoom

Den 3 juni disputerar Camilla Malm, doktorand i hälsovetenskap vid institutionen för hälso- och vårdvetenskap vid Linnéuniversitetet och knuten till Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka).

Avhandlingens titel är Involving informal carers in health and social care research. Studiens övergripande syfte har varit att utifrån anhörigas och forskares perspektiv få en djupare förståelse för anhörigas medverkan i hälso- och samhällsvetenskaplig forskning.

Disputationen äger rum den 3 juni, med start kl.10.00, i Sal Lapis, Hus Vita vid Linnéuniversitetet i Kalmar. Det finns också möjlighet att delta digitalt. 

För att få en inbjudan till den digitala disputationen, kontakta fakultetshandläggare Pontus Bergström: pontus.bergstrom@lnu.se

Läs mer om Camilla Malms avhandling

Läs/ladda ner avhandlingen

Senast uppdaterad 2022-05-06 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson