Utbildning i ME-WE-modellen - unga omsorgsgivare

Tid
Ämne
Utbildning i ME-WE-modellen - unga omsorgsgivare
Plats
Digitalt via Zoom
Ungdomar står på en rad och tittar in i kameran.

Foto: Smålandsbilder

Torsdag den 8 februari startar nästa utbildningstillfälle för verksamheter/personal som vill börja arbeta med ME-WE-modellen. Vi träffas vid tre tillfällen då du som deltagare får utbildning och verktyg för att kunna leda gruppträffar för ungdomar som vårdar, stöttar eller hjälper någon i sin närhet.

ME-WE-modellen är en förebyggande psykosocial och psykoedukativ insats som består av gruppträffar och en app för unga omsorgsgivare. Modellen har utvecklats inom ramen för ME-WE-projektet och tagits fram i samarbete med unga omsorgsgivare och professionella.

Modellen går ut på att du som ledare anordnar träffar för ungdomar som vårdar, stödjer eller hjälper någon i sin närhet. Under träffarna gör ni aktiviteter och samtalar om hur man kan hantera påfrestande tankar och känslor, vad som är viktigt för ungdomarna och vad som ger kraft och energi. Träffarna ger också ungdomarna möjlighet att möta andra i liknande situationer.

Som ett komplement till träffarna finns ME-WE-appen. Den fungerar som ett verktyg under träffarna och innehåller bland annat information om unga omsorgsgivares rättigheter, olika stödfunktioner och en chatt.

Nka erbjuder idag en kostnadsfri utbildning för alla verksamheter som vill börja använda ME-WE-modellen.

Utbildningen sker digitalt följande datum:

Kl. 08.30-15.00

Torsdag 8 februari

Torsdagen 21 mars

Torsdagen 18 april

Du behöver delta vid alla tre tillfällen. Utöver de tre utbildningstillfällena bör du räkna med ca tre dagars självstudier och en del av utbildningsmaterialet är på engelska.  

Anmälan görs till Johanna Miranda Sköld, se kontaktuppgifter nedan.

Läs mer om ME-WE-modellen på Nka:s hemsida

Kontaktuppgifter

Foto på Johanna Miranda  Sköld
Johanna Miranda Sköld

Möjliggörare/praktiker, Barn som anhöriga

Senast uppdaterad 2023-05-23 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson