Webbinarium: Marte Meo – en metod för att stärka kommunikation och samspel

Tid
Ämne
Webbinarium: Marte Meo – en metod för att stärka kommunikation och samspel
Plats
Digitalt via Zoom
Stina Balldin håller i en videokamera.

I Marte Meo-metoden används videokameran som redskap. Foto: Privat

”Det var som att upptäcka en helt ny värld”

I detta webbinarium får du veta mer om vad Marte Meo är och vad det kan betyda för anhöriga.

Marte Meo betyder Av egen kraft och är en intervention där videofeedback används som ett verktyg för att stärka kommunikation och samspel. Stina Balldin, socionom och doktorand vid Socialhögskolan, Lunds universitet, samt Licensed Supervisor i Marte Meo, berättar under webbinariet mer om själva metoden.

Vad kan Marte Meo betyda för anhöriga?
År 2020 publicerade Kristina Hammar en studie om föräldrars upplevelse av Marte Meo som verktyg för att förstå och utveckla kommunikation med sitt barn med dövblindhet. Studien visade att föräldrarna uppskattade videofeedback som metod och var hjälpta av den ökade reflektion och motivation de uppnådde med hjälp av Marte Meo. Under webbinariet berättar Kristina mer om studien som både publicerades som en masteruppsats genom Lunds universitet och som en rapport inom Region Skånes forsknings- och utvecklingsenhet.

Webbinariet vänder sig både till anhöriga och professionella som möter personer med flerfunktionsnedsättning eller andra funktionsnedsättningar.

Datum: Onsdagen den 24 maj
Tid: Kl. 14.00-15.30
Plats: Digitalt via Zoom

Klicka här för att anmäla dig!

För mer information:

Foto på Mona Pihl
Mona Pihl

Möjliggörare och praktiker, flerfunktionsnedsättning

Jag är sjuksköterska och har arbetat större delen av mitt yrkesverksamma liv inom habilitering. Jag började på ett korttidshem för barn med flerfunktionsnedsättning och stort behov av medicinsk omvårdnad i Uppsala, Regnbågen, och därefter arbetade jag under många år på barn- och vuxenhabiliteringen i Uppsala. De senaste tre åren har jag arbetat som enhetschef på vuxenhabiliteringen i nordvästra Skåne.

Senast uppdaterad 2023-03-17 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson