Camilla Malm spikar sin avhandling

Tid
Ämne
Camilla Malm spikar sin avhandling
Plats
Universitetsbiblioteket, Kalmar

Den 18 maj spikar Camilla Malm, doktorand i hälsovetenskap vid institutionen för hälso- och vårdvetenskap vid Linnéuniversitetet och knuten till Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka), sin avhandling Involving informal carers in health and social care research.

Spikningen sker kl. 14.45 vid Universitetsbiblioteket i Kalmar. 

Disputationen äger rum den 3 juni. Mer om det kan du läsa här

Senast uppdaterad 2022-05-10 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson