Konferens: Anhörig i nöd och lust

Tid
Ämne
Konferens: Anhörig i nöd och lust
Plats
Scandic Crown, Polhemsplatsen 3, Göteborg, samt digitalt
Illustration som visar två personer som håller i varandras händer.

Torsdagen den 30 mars anordnar Bräcke projekt I nöd och lust en konferens där du får ta del av föreläsningar, anhörigas tankar och det utbildningsmaterial som projektet har tagit fram.

Projektet "I nöd och lust" vill synliggöra och stärka anhöriga som är 65 år och äldre som vårdar sin partner i hemmet. Genom projektet vill man få fler att våga prata om det som kan vara svårt, avdramatisera känslor av exempelvis skam och skuld, samt lyfta risken för kränkningar, övergrepp och våld. Målet är också att inspirera och hjälpa anhöriga att hitta de fina stunderna i vardagen.

Vid slutkonferensen den 30 mars kommer du få lyssna till föreläsningar som berör projektets områden. Konferensen anordnas på Scandic Crown i Göteborg men det finns också möjlighet att delta digitalt. 

Ur programmet:

Den livsviktiga beröringen 
Kerstin Uvnäs-Moberg, läkare och professor med inriktning på oxytocinets helande effekter

Låt det opratade bli sagt
Ann-Marie Stenhammar, projektledare och utredare

Våld i äldres nära relationer 
Anette Marklund, utbildare på Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet

Projektets erfarenheter och material 
Lisa Schjelde, projektledare, och Helena Holmberg

Konferensens moderator: Susanne Rolfner Suvanto, verksamhetsansvarig Omvårdnadsinstitutet, samt möjliggörare/praktiker vid Nka.

Läs mer om konferensen på Bräcke diakonis webbplats

Klicka här för att anmäla dig

Projektet "I nöd och lust" finansieras av Allmänna Arvsfonden och drivs av Bräcke diakoni i samarbete med Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka), SPF Seniorerna och Anhörigas riksförbund.

Senast uppdaterad 2022-12-06 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson