Seminarium: Stöd till efterlevande efter suicid

Tid
Ämne
Seminarium: Stöd till efterlevande efter suicid
Plats
Folkhälsomyndigheten, Nobels väg 18 i Solna, samt digitalt

Den 8 september anordnar Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och NASP, tillsammans med SPES, Mind, SPIV och Suicide Zero, ett seminarium med fokus på stöd till efterlevande efter suicid.

Några av punkterna som kommer att lyftas under seminariet är: 

  • Hur kan samhället utveckla stödet till efterlevande efter suicid?
  • Hur kan behovet av stöd skilja sig i olika grupper?
  • Vad är postvention?
  • Exempel på arbetssätt för efterlevandestöd.
  • Sätt att stödja läkningsprocessen hos sörjande

Seminariet vänder sig till alla som vill veta mer om suicidprevention och efterlevandestöd. Programmet är särskilt lämpligt för personer som kommer i kontakt med frågor som rör psykisk hälsa och suicidprevention. Seminariet vänder sig även till verksamheter och organisationer som kan främja suicidpreventiva åtgärder och erbjuda stöd till anhöriga. Även politiker, företagsledare, privata arbetsgivare och andra med intresse för suicidprevention välkomnas att delta, skriver Folkhälsomyndigheten på sin webbsida. 

Deltagande kan ske digitalt eller på plats, observera att det är ett begränsat antal platser. Konferensen är kostnadsfri.

Mer information och anmälan hittar du på Folkhälsomyndighetens webbplats

Senast uppdaterad 2022-06-29 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson