Föreläsning: Anhörigas rättigheter

Tid
Ämne
Föreläsning: Anhörigas rättigheter
Plats
Galaxen, Växjö stadsbibliotek

Maria Nilsson, doktorand vid Linnéuniversitetet och knuten till Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka), håller i en föreläsning i Växjö den 3 oktober med titeln "Anhörigas rättigheter".

Marias forskning är inriktad på hälsan hos äldre personer och deras anhöriga, kopplat till välfärdsteknikens införande i äldreomsorg och hälso- och sjukvård för äldre.

Datum: 3 oktober
Tid:
Kl. 14.20
Plats:
Galaxen, Växjö stadsbibliotek

Anmälan: Via e-post till anhorigkonsulent@vaxjo.se senast 30 september.

Läs mer på Växjö kommuns hemsida

Senast uppdaterad 2022-09-14 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Josefine Göransson