Utökat anhörigstöd – träff i kraftsamlingsarbetet

Tid
Ämne
Utökat anhörigstöd – träff i kraftsamlingsarbetet
Plats
Digitalt via Zoom

Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) bjuder in till ytterligare träffar i arbetet med delarenan "Utökat anhörigstöd". Arbetet i Utökat anhörigstöd fokuserar under hösten på att ta fram en gemensam folder som riktar sig till anhöriga. Även om du inte har varit med tidigare är du välkommen till kommande träffar.

Under 2019 tog Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) initiativ till Kraftsamling för psykisk hälsa, som syftar till ett långsiktigt och tvärsektoriellt arbete för en bättre psykisk hälsa i samhället. 20 prioriterade teman och områden, så kallade "delarenor", har identifierats. I delarenorna samlas aktörer från olika delar av samhället för att ta fram målsättningar och lösningar för att nå målen inom varje tema eller område.

I delarenan Utökat anhörigstöd har vi under våren ringat in utmaningar i situationen för anhöriga och under hösten påbörjat arbetet med en gemensam folder som riktar sig till anhöriga.

Oavsett om du har varit med tidigare eller inte är du välkommen att delta på nästa träff. Möteslänk skickas till dig innan mötet.

Anmälan:
Tisdag den 14 december, kl. 14.00-15.30 – Anmäl dig här

Läs mer om arbetet med delarenan

Senast uppdaterad 2021-11-16 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Josefine Göransson