Hearing Effektiv och behovsbaserad digital vård

Tid
Ämne
Hearing Effektiv och behovsbaserad digital vård
Plats
På webben via Zoom

Nka inbjuder till hearing inför remiss-svar på regeringens promemoria DS 2023-27
Effektiv och behovsbaserad digital vård.

Promemorian finns här för läsning och nedladdning: https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-promemorior/2023/09/ds-202327/

Alla intresserade välkomnas att delta på hearingen i syfte att diskutera förslagen i promemorian och hur dessa påverkar anhöriga. Som vanligt inleder vi med en kort dragning av huvudförslagen i promemorian, varpå ordet släpps fritt för inspel och synpunkter.

Varmt välkomna!

Klicka här för anmälan

Senast uppdaterad 2023-09-25 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Paul Svensson