Webbinarium om Beardslees familjeintervention

Tid
Ämne
Webbinarium om Beardslees familjeintervention
Plats
Digitalt via Zoom
En familj bestående av en mamma, pappa och två söner står framför en vit vägg och tittar in i kameran.

Genrefoto: Pixabay

Den 3 maj bjuder Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) in till ett webbinarium om Beardslees familjeintervention.

Beardslees familjeintervention, med ursprungsnamnet Family Talk Preventiv Intervention, är en intervention som används för att förebygga barns psykiska hälsa när en förälder har psykisk ohälsa, beroendeproblematik inklusive spelberoende, allvarlig fysisk sjukdom eller när en förälder avlidit.

Vid webbinariet den 3 maj kommer Anita Cederström berätta om Beardslees familjeintervention, dess syfte, mål och teoretiska utgångspunkter, hur interventionen och utbildningen i interventionen går till, samt om den rapport som nyligen publicerats. Anita Cederström är filosofie doktor och psykolog och har i flera år arbetet med att implementera metoden.

Moderator under webbinariet är Pauline Johansson, forskare/möjliggörare vid Nka.

Datum: 3 maj
Tid: 14.00-15.00
Plats: Digitalt via Zoom

Klicka här för att anmäla dig!

För mer information:

Foto på Pauline Johansson
Pauline Johansson

Forskare/möjliggörare samt projektledare Barn som anhöriga.

Pauline Johansson är sjuksköterska och lektor, och har disputerat inom området mobil informations- och kommunikationsteknik (IKT) inom omvårdnad. Har tidigare arbetat som sjuksköterska inom cancervård och palliativ vård, samt med forsknings- och utvärderingsarbete inriktat mot palliativ vård, familjefokuserad omvårdnad och mobil IKT för patienter, sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter. Arbetar nu som forskare och möjliggörare vid Nationellt kompetenscentrum anhöriga med fokus på barn som anhöriga, och som lektor vid Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, Linnéuniversitetet.

Senast uppdaterad 2023-04-19 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson