Anhörigriksdagen 2022

Tid
Ämne
Anhörigriksdagen 2022
Plats
Digitalt

Den 9-10 november anordnas årets upplaga av Anhörigriksdagen. Arrangörer är Anhörigas Riksförbund och i år blir temat "Anhörig i kristider".

De föreläsningar som Nka håller i pågår mellan kl. 13.00 och 17.00 torsdagen den 10 november:

13.00: Koordinatorstöd för föräldrar som har barn med funktionsnedsättning
Mona Pihl, möjliggörare/praktiker

13.45: Anhöriga till någon med psykisk ohälsa: Anhörigskap, anhörigomsorg och stöd – nationell kartläggning 2018
Mats Ewertzon, forskare/möjliggörare

14.15: Äldre anhöriga: Anhörigskap, anhörigomsorg, anhörigstöd – en nationell kartläggning 2018
Stefan Andersson, möjliggörare och forskare vid Linnéuniversitetet

15:00: Att minnas ett krig – påverkan hos andra och tredjegenerationens anhöriga
Susanne Rolfner Suvanto, möjliggörare/praktiker, och Anna-Liisa Suvanto

15:30: Existentiella perspektiv på att vara anhörig
Susanne Rolfner Suvanto, möjliggörare/praktiker på Nka, samt Annika Kron och Annelie Persson-Knutsson från anhörigstödet i Skara

16:15 Hur anhöriga påverkats av covid-19-pandemin i Sverige och övriga Europa
Lennart Magnusson, verksamhetschef

Evenemanget hålls även detta år helt digitalt. Tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan kommer det arrangeras öppna visningar på deras lokalkontor där man gemensamt kan följa och titta på konferensen. 

Läs eller ladda ner det preliminära programmet

Mer information om konferensen hittar du på Anhörigas Riksförbunds webbplats 

Senast uppdaterad 2022-06-01 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson