Hearing om promemorian "Ökade möjligheter till användning av välfärdsteknik inom äldreomsorgen"

Tid
Ämne
Hearing om promemorian "Ökade möjligheter till användning av välfärdsteknik inom äldreomsorgen"
Plats
Digitalt via Zoom
Illustration som visar en kvinna som sitter framför datorn och deltar i ett digitalt möte.

Illustration: Mattias Gordon

Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) bjuder in till en öppen hearing kring departementspromemorian Ökade möjligheter till användning av välfärdsteknik inom äldreomsorgen (Ds 2022:4).

Promemorian föreslår ändringar i socialtjänstlagen (2001:453) med syfte att skapa förutsättningar för användning av välfärdsteknik i äldreomsorgen. Nka är utsedd remissinstans och kommer att lämna ett remissvar utifrån ett anhörigperspektiv.

Nka vill gärna ta del av andras synpunkter på förslagen och bjuder därför in till en hearing. Några av de ämnen som kommer beröras är vad lagförslagen innebär för anhöriga till personer inom äldreomsorgen och vilka konsekvenser det kan få för anhöriga i hemmet eller för dem vars närstående bor på särskilt boende.

Hearingen kommer inledas med en kort presentation av promemorian, följt av en öppen diskussion.

Datum och tid: 24 maj, kl. 14:00-15:30
Plats: Digitalt via Zoom
Anmäl dig här!

Varmt välkommen!

För mer information

Foto på Maria Nilsson
Maria Nilsson

Forskare/möjliggörare

Maria Nilsson är forskare och möjliggörare vid Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka), samt lektor i vårdvetenskap vid Institutionen för Hälso- och Vårdvetenskap vid Linnéuniversitetet. Marias forskning fokuserar på äldre och deras anhöriga, särskilt i relation till implementering och användning av välfärdsteknik. För ytterligare information om pågående forskningsprojekt, besök Nka:s forskargrupps hemsida på LNU.se https://lnu.se/forskning/forskargrupper/anhoriga-anhorigskap-och-anhorigstod-forskningsgren-vid-nka/

Maria Nilsson har en professionell bakgrund som specialistsjuksköterska inom operation. Hon har också erfarenhet från arbete inom kirurgisk vård, äldrevård och primärvård.

Senast uppdaterad 2022-04-01 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson