Hearing om promemorian "Ökade möjligheter till användning av välfärdsteknik inom äldreomsorgen"

Tid
Ämne
Hearing om promemorian "Ökade möjligheter till användning av välfärdsteknik inom äldreomsorgen"
Plats
Digitalt via Zoom
Illustration som visar en kvinna som sitter framför datorn och deltar i ett digitalt möte.

Illustration: Mattias Gordon

Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) bjuder in till en öppen hearing kring departementspromemorian Ökade möjligheter till användning av välfärdsteknik inom äldreomsorgen (Ds 2022:4).

Promemorian föreslår ändringar i socialtjänstlagen (2001:453) med syfte att skapa förutsättningar för användning av välfärdsteknik i äldreomsorgen. Nka är utsedd remissinstans och kommer att lämna ett remissvar utifrån ett anhörigperspektiv.

Nka vill gärna ta del av andras synpunkter på förslagen och bjuder därför in till en hearing. Några av de ämnen som kommer beröras är vad lagförslagen innebär för anhöriga till personer inom äldreomsorgen och vilka konsekvenser det kan få för anhöriga i hemmet eller för dem vars närstående bor på särskilt boende.

Hearingen kommer inledas med en kort presentation av promemorian, följt av en öppen diskussion.

Datum och tid: 24 maj, kl. 14:00-15:30
Plats: Digitalt via Zoom
Anmäl dig här!

Varmt välkommen!

För mer information

Foto på Maria Nilsson
Maria Nilsson

Doktorand i hälsovetenskap vid institutionen för hälso- och vårdvetenskap vid Linnéuniversitetet.

Maria Nilsson är sjuksköterska med specialistinriktning operation, och har tidigare arbetat inom kirurgisk vård, äldrevård, primärvård och operationssjukvård. Maria har en magisterexamen i vårdvetenskap och är nu doktorand i hälsovetenskap vid institutionen för hälso- och vårdvetenskap vid Linnéuniversitetet. Marias avhandlingsarbete handlar om införandet av ny teknik för att främja hälsa och välbefinnande hos personer över 65 år och deras anhöriga. För mer information om forskningsprojektet, se https://lnu.se/personal/maria.y.nilsson/.
Maria är också knuten till forskningsprogrammet Sustainable Care: Connecting People and Systems, vid The University of Sheffield.

Senast uppdaterad 2022-04-01 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson