Utbildning i BRA-samtal

Tid
Ämne
Utbildning i BRA-samtal
Plats
Stiftelsen Allmänna Barnhuset, Linnégatan 89 C, Stockholm

Stiftelsen Allmänna Barnhuset erbjuder utbildningar i BRA-samtal. BRA-samtal är utformade för att stödja personal inom kommuner, regioner och idéburna organisationer i hur de kan gå tillväga när de uppmärksammar anhöriga barns rätt till information, råd och stöd.

Senast uppdaterad 2020-11-27 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Josefine Göransson