Styrdokument och utveckling av anhörigstöd – uppföljande dialogsamtal

Tid
Ämne
Styrdokument och utveckling av anhörigstöd – uppföljande dialogsamtal
Plats
Digitalt via Zoom

I höst och vinter anordnar Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) föreläsningsserien "Psykisk ohälsa: Utveckling av stöd till anhöriga". Syftet är att sprida kunskap om anhörigas situation och betydelsen av ett fungerande anhörigstöd.

Föreläsningsserien består av fem fristående föreläsningar. Varje föreläsning följs senare upp av ett dialogsamtal på 1,5 timme där både åhörare och föredragshållare medverkar via videomöte. Respektive föreläsning kommer vara tillgänglig på Nka:s webbplats cirka tre veckor innan det uppföljande dialogsamtalet.

Man behöver inte anmäla sig för att ta del av en föreläsning, men för att kunna delta i ett dialogsamtal behövs en anmälan i förväg.

Vid den fjärde föreläsningen kommer Ingrid Lindholm och Mats Ewertzon från Nka att ge exempel på nationella styrdokument och dela med sig av tankar kring hur stöd för vuxna anhöriga kan utvecklas inom vård och omsorg. Det uppföljande dialogsamtalet anordnas den 8 december.

Klicka här för mer information och anmälan

Läs mer om föreläsningsserien

Senast uppdaterad 2021-08-31 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Josefine Göransson