Öppen nätverksträff Digitalt anhörigstöd

Tid
Ämne
Öppen nätverksträff Digitalt anhörigstöd
Plats
På webben via Zoom

Öppen nätverksträff Digitalt anhörigstöd

Välfärdsteknik för äldre och anhöriga i lokala policydokument

Innehåll: Nka-doktorand Maria Nilsson kommer att presentera sin nypublicerade policy-studie som fokuserar på hur kommunala policydokument förhåller sig till äldres och anhörigas hälsa i relation till välfärdstekniken, med särskilt fokus på äldre och anhörig i socioekonomiskt utsatta grupper.

Dag: 13/6

Tid: 14.00-15:30

Plats: digitalt via Zoom

Anmälan

 

För mer information och kontakt

Foto på Maria Nilsson
Maria Nilsson

Forskare/möjliggörare

Maria Nilsson är forskare och möjliggörare vid Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka), samt lektor i vårdvetenskap vid Institutionen för Hälso- och Vårdvetenskap vid Linnéuniversitetet. Marias forskning fokuserar på äldre och deras anhöriga, särskilt i relation till implementering och användning av välfärdsteknik. För ytterligare information om pågående forskningsprojekt, besök Nka:s forskargrupps hemsida på LNU.se https://lnu.se/forskning/forskargrupper/anhoriga-anhorigskap-och-anhorigstod-forskningsgren-vid-nka/

Maria Nilsson har en professionell bakgrund som specialistsjuksköterska inom operation. Hon har också erfarenhet från arbete inom kirurgisk vård, äldrevård och primärvård.

Senast uppdaterad 2022-04-21 av Peter Eriksson, ansvarig utgivare Peter Eriksson