Öppen nätverksträff Digitalt anhörigstöd

Tid
Ämne
Öppen nätverksträff Digitalt anhörigstöd
Plats
På webben via Zoom

Öppen nätverksträff Digitalt anhörigstöd

Välfärdsteknik för äldre och anhöriga i lokala policydokument

Innehåll: Nka-doktorand Maria Nilsson kommer att presentera sin nypublicerade policy-studie som fokuserar på hur kommunala policydokument förhåller sig till äldres och anhörigas hälsa i relation till välfärdstekniken, med särskilt fokus på äldre och anhörig i socioekonomiskt utsatta grupper.

Dag: 13/6

Tid: 14.00-15:30

Plats: digitalt via Zoom

Anmälan

 

För mer information och kontakt

Foto på Maria Nilsson
Maria Nilsson

Doktorand i hälsovetenskap vid institutionen för hälso- och vårdvetenskap vid Linnéuniversitetet.

Maria Nilsson är sjuksköterska med specialistinriktning operation, och har tidigare arbetat inom kirurgisk vård, äldrevård, primärvård och operationssjukvård. Maria har en magisterexamen i vårdvetenskap och är nu doktorand i hälsovetenskap vid institutionen för hälso- och vårdvetenskap vid Linnéuniversitetet. Marias avhandlingsarbete handlar om införandet av ny teknik för att främja hälsa och välbefinnande hos personer över 65 år och deras anhöriga. För mer information om forskningsprojektet, se https://lnu.se/personal/maria.y.nilsson/.
Maria är också knuten till forskningsprogrammet Sustainable Care: Connecting People and Systems, vid The University of Sheffield.

Senast uppdaterad 2022-04-21 av Peter Eriksson, ansvarig utgivare Peter Eriksson